Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i Koncernredovisning

Här hittar du utbildning och kompetensutveckling för dig som jobbar med koncernredovisning. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

  Utbildning (19)    
Visar 1-19 av 19 träffar
Sökresultat Längd sort Pris sort Ort sort compare
Ekonomichefsprogrammet - Redovisningsansvarig
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 år
134 500 SEK
Stockholm
FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen består av flera möjliga...
K3 – Koncernredovisning
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen vänder sig till dig som idag upprättar koncernredovisningar enligt Redovisningsrådets rekommendation och som står inför övergång till K3. Målet...
K3 i praktiken
Björn Lundén Information AB
6 timmar
4 400 SEK
Stockholm
I den här kursen lär du dig de grundläggande principerna i det nya K3 regelverket. Du får en praktisk genomgång av...
Kapell Koncern introduktion
Norstedts Juridik AB
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
På Kapell Koncern introduktion går vi igenom hur du utifrån färdiga bokslut upprättar koncernredovisning i programmet Kapell Koncern.   Du...
Koncern Introduktion
Norstedts Juridik AB
1 dag
5 400 SEK
Göteborg
Eftersom Norstedts Bokslut används tillsammans med Norstedts Koncern är det bra om du har arbetat en del med bokslutsprogrammet innan...
Koncern, K3 Teori & Praktik
Norstedts Juridik AB
1 dag
5 400 SEK
Flera orter (2)
  Hur upprättar jag en ingångsbalansräkning vid övergången till K3 regelverket? Hur/var lägger jag in justeringar som kan uppkomma vid...
Koncernredovisning
Företagsuniversitetet
          (1)
2 dagar
13 500 SEK
Stockholm
Grundkurs. Den här utbildningen ger dig kunskaper om koncernredovisningens regler samt praktiska metoder och väl fungerande tekniker för att kunna...
Koncernredovisning - introduktion
FAR Akademi
          (2)
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet...
Koncernredovisning I
FAR Akademi
3 dagar
15 300 SEK
Flera orter (3)
En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om...
Koncernredovisning I - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
15 200 SEK
Stockholm
Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer....
Koncernredovisning II
FAR Akademi
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (2)
En praktisk kurs som ger dig en större förståelse för de vanligaste problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dem. Du...
Koncernredovisning II - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
13 500 SEK
Stockholm
Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper. Samtliga icke...
Utländska dotterföretag i koncernredovisningen
FAR Akademi
1 dag
Sverige
Kursen vänder sig till dig som behöver kunna och förstå omräkning av utländska dotterföretags resultat och balansräkningar. Efter kursen kommer...
Koncernredovisning
PwC Academy
marker
2 dagar
Sverige
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och hur koncernredovisningen skall utformas. Du skall...
Externredovisning II 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
marker
7 veckor
25 900 SEK
Distans
Kursen utgör det andra steget i vår akademiska kursserie inom den externa redovisningen. Fokus är på praktisk tillämpbara kunskaper men...
IFRS I
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
7 500 SEK
Distans
Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt IFRS International Financial Reporting Standards. För övriga företag är det frivilligt att basera...
IFRS II
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
14 500 SEK
Distans
Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de principbaserade redovisningsregler som utgör IFRS. Kursen ger kunskaper om regelverkets viktigaste standarder och...
Koncernredovisning I - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
15 200 SEK
Distans
Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer....
Koncernredovisning II - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
13 500 SEK
Distans
Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper. Samtliga icke...
  • marker = Film
Visar 1-19 av 19 träffar

Mer om Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i koncernredovisning ger dig kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning utifrån de lagar och normer som finns. Koncernredovisning i Sverige har allt mer börjat likna internationell praxis. Därför är det klokt att följa Redovisningsrådets rekommendationer. Några av koncernredovisningens kärnområden är till exempel behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Den vanligaste metoden för koncernredovisning är förvärvsmetoden.

För regelbunden finansiell information gäller följande: Års- och koncernredovisning ska offentliggöras så snart som möjligt och senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Års- och koncernredovisning ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och VD. Koncernredovisningen ska rapporteras till Finansinspektionen.

I en utbildning i koncernredovisning ingår bland annat:

  • Lagar och normer för koncernredovisning 
  • Kunskaper om förvärv och försäljning av dotterbolag 
  • Kunskaper i förvärvsmetoden
  • Kunkspaer i koncernbegreppet
  • Kunskaper om koncernen ur beskattningssynpunkt
  • Interna transaktioner


Innan du läser en utbildning i koncernredovisning behöver du goda kunskaper i affärsredovisning.