Visa bokforing-utbildning.se som: Mobil

Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i Koncernredovisning

Här hittar du utbildning och kompetensutveckling för dig som jobbar med koncernredovisning. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Sökresultat
Visar 1-11 av 11 träffar
 
Ekonomichefsprogrammet - Redovisningsansvarig
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 år
134 500 SEK
Stockholm
FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper - de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen består av flera...
Externredovisning II 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Kursen utgör det andra steget i vår akademiska kursserie inom den externa redovisningen. Fokus är på praktisk tillämpbara kunskaper men...
IFRS I
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
9 500 SEK
Stockholm
Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt IFRS - International Financial Reporting Standards. För övriga företag är det frivilligt att...
IFRS II
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
16 500 SEK
Stockholm
Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de principbaserade redovisningsregler som utgör IFRS. Kursen ger kunskaper om regelverkets viktigaste standarder och...
Koncernredovisning
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Grundkurs. Den här utbildningen ger dig kunskaper om koncernredovisningens regler samt praktiska metoder och väl fungerande tekniker för att kunna...
Koncernredovisning
Srf konsulterna
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
När företag äger företag och man även genomför affärer med varandra är det viktigt att man upprättar en koncernredovisning. Den...
Koncernredovisning – introduktion
FAR
         
(2)
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet...
Koncernredovisning I
FAR
         
(1)
3 dagar
15 300 SEK
Flera orter (3)
En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om...
Koncernredovisning I - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
15 200 SEK
Stockholm
Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer....
Koncernredovisning II
FAR
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
En praktisk fortsättningskurs som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar...
Koncernredovisning II - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper. Samtliga icke-noterade...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-11 av 11 träffar
 

Mer om Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i koncernredovisning ger dig kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning utifrån de lagar och normer som finns. Koncernredovisning i Sverige har allt mer börjat likna internationell praxis. Därför är det klokt att följa Redovisningsrådets rekommendationer. Några av koncernredovisningens kärnområden är till exempel behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Den vanligaste metoden för koncernredovisning är förvärvsmetoden.

För regelbunden finansiell information gäller följande: Års- och koncernredovisning ska offentliggöras så snart som möjligt och senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Års- och koncernredovisning ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och VD. Koncernredovisningen ska rapporteras till Finansinspektionen.

I en utbildning i koncernredovisning ingår bland annat:

  • Lagar och normer för koncernredovisning 
  • Kunskaper om förvärv och försäljning av dotterbolag 
  • Kunskaper i förvärvsmetoden
  • Kunkspaer i koncernbegreppet
  • Kunskaper om koncernen ur beskattningssynpunkt
  • Interna transaktioner


Innan du läser en utbildning i koncernredovisning behöver du goda kunskaper i affärsredovisning.