Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i Koncernredovisning

Här hittar du utbildning och kompetensutveckling för dig som jobbar med koncernredovisning. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

  Utbildning (18)    
Utbildning
Öppen utbildning
Ekonomi Längd sort Pris sort Ort sort Utbildare sort
Redovisning / Bokföring
Ekonomichefsprogrammet - Redovisningsansvarig 1 år 134 500 SEK Stockholm FEI - Företagsekonomiska Institutet
K2 eller K3? – dags att välja! 3 timmar 2 490 SEK Flera orter (3) Björn Lundén Information AB
K3 – Koncernredovisning 1 dag 5 800 SEK Stockholm FAR Akademi
Koncern Introduktion 1 dag 5 100 SEK Stockholm Norstedts Juridik AB
Koncernredovisning 3 dagar 15 300 SEK Stockholm FAR Akademi
Koncernredovisning 2 dagar 12 800 SEK Stockholm Företagsuniversitetet
Koncernredovisning - introduktion 1 dag 5 800 SEK Stockholm FAR Akademi
Koncernredovisning - praktisk fördjupning 2 dagar 11 900 SEK Stockholm FAR Akademi
Koncernredovisning I - i enlighet med K3 3 dagar 15 200 SEK Stockholm FEI - Företagsekonomiska Institutet
Koncernredovisning II 2 dagar 11 900 SEK Stockholm FEI - Företagsekonomiska Institutet
Utländska dotterföretag i koncernredovisningen 1 dag 6 500 SEK Stockholm FAR Akademi
Distans
K2 eller K3? - dags att välja 3 timmar 1 890 SEK Distans Björn Lundén Information AB
Företagsanpassad utbildning
Ekonomi
Redovisning / Bokföring
marker Koncernredovisning 2 dagar Sverige PwC Academy
E-learning
Ekonomi
Redovisning / Bokföring
Distans
marker Externredovisning II 7,5 hp 7 veckor 22 900 SEK Distans FEI - Företagsekonomiska Institutet
IFRS I 1 dag 7 000 SEK Distans FEI - Företagsekonomiska Institutet
K2 eller K3? - dags att välja 1 890 SEK Distans Björn Lundén Information AB
Koncernredovisning I - i enlighet med K3 3 dagar 15 200 SEK Distans FEI - Företagsekonomiska Institutet
Koncernredovisning II 2 dagar 11 900 SEK Distans FEI - Företagsekonomiska Institutet
  • marker = Film

Mer om Utbildning i Koncernredovisning

Utbildning i koncernredovisning ger dig kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning utifrån de lagar och normer som finns. Koncernredovisning i Sverige har allt mer börjat likna internationell praxis. Därför är det klokt att följa Redovisningsrådets rekommendationer. Några av koncernredovisningens kärnområden är till exempel behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Den vanligaste metoden för koncernredovisning är förvärvsmetoden.

För regelbunden finansiell information gäller följande: Års- och koncernredovisning ska offentliggöras så snart som möjligt och senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Års- och koncernredovisning ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och VD. Koncernredovisningen ska rapporteras till Finansinspektionen.

I en utbildning i koncernredovisning ingår bland annat:

  • Lagar och normer för koncernredovisning 
  • Kunskaper om förvärv och försäljning av dotterbolag 
  • Kunskaper i förvärvsmetoden
  • Kunkspaer i koncernbegreppet
  • Kunskaper om koncernen ur beskattningssynpunkt
  • Interna transaktioner


Innan du läser en utbildning i koncernredovisning behöver du goda kunskaper i affärsredovisning.