Bokföringskurser och utbildning i redovisning

Bokföringskurser och utbildning i redovisning

Bokföringskurser och utbildning i redovisning

Här hittar du utbildningar i bokföring, redovisning och bokslut  för dig i arbetslivet. Du kan sortera utbildningarna på ort, pris, längd och typ av utbildning. Vill du ha information om en utbildning kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör.

  Utbildning (104)     Utbildare (15)    
 
Visar 1-50 av 105 träffar
Sökresultat compare
Aktuella redovisningsfrågor för juridiska personer inom IFRS-koncerner
FAR Akademi
2 dagar
11 400 SEK
Sverige
En kurs för dig som arbetar med juridik i en IFRS koncern. Vi fokuserar på redovisningen i moder och dotterbolag....
Arbetsmiljöledning för revisorn
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Som intern revisor av ledningssystem för arbetsmiljö behöver du grundläggande kunskaper inom området samt känna till relevant lagstiftning. Du behöver...
Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium
BFAB (STF)
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Avsikten med seminariet är att fördjupa diskussionerna kring olika upplåtelser av nyttjanderätter och hur de tillämpas i praktiken. Tonvikten ligger...
Att läsa och förstå bokslut
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Flera orter (3)
Vad är egentligen rätt resultat?I samband med bedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantörer eller vid köp och...
Bokföring fördjupning
Hogia Institutet
marker
3 dagar
11 700 SEK
Flera orter (3)
Denna bokföringskurs ger dig ytterligare kunskaper inom framförallt kundreskontra samt leverantörsreskontra och vi lägger stor vikt på bokföringstekniska aspekter av bokföring....
Bokföring grund
Hogia Institutet
marker
3 dagar
11 700 SEK
Flera orter (4)
På vår grundkurs i bokföring lär du dig grunderna i bokföringsarbetet som redovisning av fakturor, löner och moms såväl som...
Bokföring I
Björn Lundén Information AB
3 dagar
9 900 SEK
Stockholm
En tredagars grundläggande bokföringsutbildning där du lär dig allt du behöver för att sköta företagets redovisning. Genom att vi varvar...
Bokföring II
Björn Lundén Information AB
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
Kursen genomförs utan datorer. Kursen ger aktualitetspoäng (redovisning 12 tim) för SRF och FAR. Inköp och utbetalningar i leverantörsreskontran Avstämning...
Bokslut
Hogia Institutet
marker
3 dagar
11 700 SEK
Flera orter (2)
På vår utbildning i bokslut får du en djupare förståelse för vad bokslutsarbetet innebär och hur resultat och balansräkningen påverkas....
Bokslut - Del I
Påhlmans Handelsinstitut
30 timmar
9 400 SEK
Stockholm
Denna grundkurs i bokslut är en fortsättning efter den löpande bokföringen. Du lär dig teorin med att förbereda, assistera och vara...
Bokslut & årsredovisning I
Björn Lundén Information AB
3 dagar
9 900 SEK
Stockholm
En grundläggande tredagarskurs där du får en ordentlig genomgång av hur bokslutsarbetet i ett mindre aktiebolag (K2) kan gå till....
Bokslut & årsredovisning II
Björn Lundén Information AB
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
En tvådagarskurs för dig som har gjort några bokslut men vill få en djupare kunskap inom vissa områden som kan...
Bokslut Dag - Certifikat
Påhlmans Handelsinstitut
30 timmar
11 750 SEK
Stockholm
I denna kurs i bokslut lär du dig att planera och driva bokslutsprocesser. DU kommer i kursens gång att steg...
Bokslut Introduktion
Norstedts Juridik AB
1 dag
5 600 SEK
Flera orter (2)
...
Bokslut introduktion, Teori & Praktik
Norstedts Juridik AB
2 dagar
8 400 SEK
Flera orter (2)
  Utgångspunkten i arbetet är ett mindre aktiebolag som valt K2 regelverket. Målet är att du ska bli väl bekant...
Bokslut och årsredovisning
Folkuniversitetet Stockholm
28 timmar
6 475 SEK
Stockholm
För dig som vill lära dig att upprätta bokslut och årsredovisning. Du kommer att få de  kunskaper du behöver för...
Bokslut årsbokslut
Hogia Institutet
marker
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
En fortsättningskurs för dig som har gått vår utbildning i Bokslut eller har motsvarande kunskaper. Passar dig som vill fördjupa...
Bokslut, del I - dagtid
Påhlmans Handelsinstitut
marker
36 timmar
9 400 SEK
Stockholm
Bokslut för ekonomiassistenter Välkommen till en grundkurs i bokslut och en fortsättning efter den löpande bokföringen. Du lär dig teorin...
Bokslut, Del II - Bokslut intensiv med Visma
Påhlmans Handelsinstitut
30 timmar
11 100 SEK
Stockholm
Bli duktig på att planera och slagkraftigt driva bokslutsprocessen! Under den här kursen får du möjlighet att upprätta bokslut steg...
Bokslutsanalys i enskild firma
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Låter enkelt men är knepigt och affärskritiskt!Att läsa och förstå räkenskaperna för enskild firma innebär att kunna bedöma och orientera...
Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut
FAR Akademi
          (1)
3 dagar
11 800 SEK
Stockholm
En kurs för dig som arbetar som ekonomi eller redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning. Utbildningen ger dig en bra förståelse för...
Bokslutsredovisning II – årsbokslut
FAR Akademi
3 dagar
12 700 SEK
Flera orter (3)
Kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt...
Bokslutsredovisning III – fördjupning och årsredovisning
FAR Akademi
3 dagar
13 600 SEK
Flera orter (2)
En teoretisk och praktisk fördjupningskurs där du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och...
Budgetering
Företagsuniversitetet
2 dagar
13 500 SEK
Stockholm
Siffror eller verksamhet? Lär dig hela budgetprocessen, från planering till uppföljning....
Diplomerad Ekonomi för säljare och ledare
Plushögskolan AB
12 timmar
4 900 SEK
Karlstad
Det här är en grundläggande utbildning i företagsekonomi, som ger dig en bredd i att förstå och använda företagsekonomiska basbegrepp...
Diplomerad ekonomiassistent
Företagsuniversitetet
          (5)
10 dagar
32 500 SEK
Flera orter (2)
Den här diplomutbildningen ger dig breda grundkunskaper i ekonomi och förståelse som gör att du kan medverka självständigt och aktivt...
Diplomerad Redovisningsekonom
Folkuniversitetet Stockholm
180 timmar
35 975 SEK
Stockholm
Diplomerad redovisningsekonom är utbildningen för dig som vill kunna arbeta med företagets bokförings och redovisningssystem men är även en lämplig grund...
Diplomerad redovisningsekonom
Företagsuniversitetet
          (10)
10 dagar
32 500 SEK
Flera orter (2)
Från bokslut till årsredovisning. En 10 dagar lång diplomutbildning som ger värdefulla och praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar. Tonvikten...
Diplomerad Redovisningsekonom
Sensus studieförbund
156 timmar
Flera orter (5)
Det övergripande syftet är att ge deltagarna praktiskt användbar kunskap och de verktyg som behövs för att använda ekonomiska teorier...
Ekonomi för bostadsrättsföreningar
Björn Lundén Information AB
3 timmar
1 890 SEK
Stockholm
För bostadsrättsföreningar finns en hel del speciella redovisningsfrågor, bland annat redovisning av yttre och inre fond, redovisning av skatter samt...
Ekonomiassistent med löneadministration - Kväll
Påhlmans Handelsinstitut
          (5)
marker marker
129 timmar
27 800 SEK
Stockholm
Vill du kombinera arbete med studier? Med ekonomiassistentutbildningen har du möjlighet att bredda dina kunskaper eller skaffa en ny karriär. Den...
Ekonomiassistent med löneadministration och praktiktid
Påhlmans Handelsinstitut
          (15)
marker marker
117 timmar
27 800 SEK
Stockholm
Vill du ansvara för löneadministrationen eller den löpande bokföringen? Den här breda deltidsutbildningen, med fyra veckors praktik, ger dig god...
Extern redovisning och räkenskapsanalys
EFL, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
10 dagar
18 500 SEK
Lund
Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i extern redovisning. Du kommer att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, dubbel bokföring, bokslut, årsredovisning,...
Fastighetsvärdering för finansiell rapportering
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Frågor kring fastighetsvärdering aktualiseras i och med de nya regelverken inom redovisningen. Kursdagen ger dig förståelse för hur fastighetsvärdering går...
Fällor och fel i praktiken - Redovisning
Björn Lundén Information AB
1 dag
4 400 SEK
Flera orter (2)
– undvik kostsamma misstag. En praktiskt inriktad heldagskurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen på redovisningsområdet. Kursen...
Företagsbeskattning och deklaration
Företagsuniversitetet
          (1)
2 dagar
13 500 SEK
Stockholm
Lär dig lagar, regler och grundläggande begrepp! Du lär dig att beräkna skatter och göra skattedeklarationer....
God redovisningssed i bostadsrättsföreningar
FAR Akademi
          (1)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs och diskussionsforum är ett utmärkt tillfälle att få kunskap och andras erfarenheter om redovisnings och revisionsmässiga frågeställningar för bostadsrättsföreningar....
God redovisningssed i bygg- och anläggningsföretag
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Olika bolagskategorier har att följa olika regelverk – i huvudsak skillnaden mellan hantering i enlighet med IFRS och BFNAR. Kursen...
God redovisningssed i fastighetsföretag
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden...
Ideella föreningar - civilrätt, redovisning och skatt
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Du får en genomgång av civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor som rör ideella föreningar i allmänhet. Tillämpning av K3 för större föreningar...
IFRS – fördjupning
FAR Akademi
          (2)
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Denna fördjupningskurs ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i...
IFRS – grundläggande
FAR Akademi
1 dag
6 300 SEK
Flera orter (2)
Du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i...
IFRS Update 2015 - Praktisk tillämpning av nyheter inom IFRS
PwC Academy
1 dag
8 500 SEK
Stockholm
Målet med årets IFRS Update är att du ska bli uppdaterad på vad som är nytt inom IFRS i år....
IFRS-dagen
FAR Akademi
1 dag
3 600 SEK
Stockholm
Det här är för dig som arbetar med IFRS och behöver få kunskap om de nyheter som är aktuella inför...
Intäktsredovisning - K2/K3
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Kursen bygger på gällande regelverk och belyser även de få ändringar som kommer när företagen går över i de nya K...
K2 för redovisningskonsulter
Björn Lundén Information AB
6 timmar
4 400 SEK
Stockholm
Om K2 redovisning En heldagskurs för dig som arbetar med att upprätta årsredovisningar enligt K2. Vi fokuserar på olika svårigheter...
K3 – Erfarenheter och lärdomar
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Större företag och koncerner i Sverige har nu hunnit upprätta sin första årsredovisning enligt K3, huvudregelverket inom svensk redovisning. Kursen...
K3 – Finansiella instrument
FAR Akademi
2 dagar
5 900 SEK
Stockholm
Kursen ger dig kunskap om redovisning av finansiella instrument enligt de två olika alternativa principer som finns i K3. Du...
K3 – fördjupning
FAR Akademi
          (2)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Större företag och koncerner i Sverige har nu hunnit upprätta sin första årsredovisning enligt K3, huvudregelverket inom svensk redovisning. Kursen...
K3 – Koncernredovisning
FAR Akademi
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen vänder sig till dig som idag upprättar koncernredovisningar enligt Redovisningsrådets rekommendation och som står inför övergång till K3. Målet...
  • marker = Reportage kopplat till arrangören
  • marker = Film
 
Visar 1-50 av 105 träffar
Visa nästa 55 kurser